Bel ons op: 020-8908131

Klachtenreglement van ALIGHTcareers

Onze werkwijze is steeds gericht op jouw gewenste resultaat. Daarom vragen we geregeld tijdens coachingsgesprekken of we op de juiste weg zijn en sluiten we coachingsgesprekken af met de vraag wat je van de sessie vond. Mocht je een klacht hebben, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk.
Onder een klacht wordt verstaan: iedere uiting van ongenoegen over de behandeling door ALIGHTcareers of derden van zijn cliënten waarover opdrachtgever, werkgever of cliënt opheldering wenst.

We vragen je om altijd eerst in gesprek te gaan en je klachten bespreekbaar te maken. Ons doel is altijd om je de beste kwaliteit en dienstverlening te bieden, dus als we ergens iets laten liggen, maak ons erop attent. We zijn er voor jou!
Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen. We vragen je dan om de klacht op papier te zetten en per mail in te dienen. Mocht je daar moeite mee hebben, dan kunnen we daarbij helpen of naar iemand verwijzen die je kan helpen om je klacht schriftelijk te verwoorden.

We nemen de klacht binnen twee weken in behandeling en stellen ook de opdrachtgever op de hoogte als dat je werkgever of het UWV betreft. Je ontvangt bericht daarvan. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld.
Mocht dit om een bepaalde redenen niet lukken, dan zullen we daarover informeren en de termijn met een gespecificeerde termijn te verlengen. Onze intentie zal altijd zijn om er onderling uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan schakelen we een onafhankelijke mediator in. In gesprek hopen we om tot een oplossing te komen.

De beslissing op de klacht bevat:
• een weergave van de klacht
• een weergave van de feiten zoals ALIGHTcareers deze ziet
• een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht
• een oordeel over de klacht en aanbevelingen ten aanzien van de oplossing (indien wij er niet uitkomen door een mediator).

Na een klacht zullen er verbetermaatregelen worden genomen om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen.

Ja, bel mij voor een gratis intake!