Bel ons op: 020-8908131

Privacy reglement

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld door ALIGHTcareers ten behoeve van de uitvoering van coachings-, outplacement-, re-integratie- en begeleidingstrajecten voor startende ondernemers.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is een professionele en voorspoedig verloop van de trajecten, en een optimaal resultaat voor de cliënt alsook voor de eventuele opdrachtgever.

De gegevens worden 5 jaar bewaard en in het zesde jaar na beëindiging van het coachingstraject vernietigd. Dit geldt zowel voor het papieren als digitale dossier.

De gegevens die verstrekt worden aan ALIGHTcareers worden vertrouwelijk behandeld. Rapportages of andere gegevens worden alleen aan derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers) verstrekt na goedkeuring en akkoord van de cliënt.

Uitsluitend de coach en de eigenaar van ALIGHTcareers hebben toegang tot de gegevens.

De gegevens worden beschermd doordat de digitale dossiers afgeschermd zijn in een CRM door middel van een inlognaam en een passwoord. De papieren dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten archiefkast.

Cliënten hebben te allen tijde inzage in het eigen dossier. Opdrachtgevers hebben inzage na akkoord van de betreffende cliënt.

Op de privacyregels is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Ja, bel mij voor een gratis intake!