Outplacement Amsterdam

Van ontslag naar het realiseren van je purpose

Wat is Outplacement?

De definitie van outplacement volgens Wikipedia:

Outplacement:
"Begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het starten als zelfstandige."

Bron: Wikipedia

Sylvie heeft in 6 gesprekken mijn professionele ambities helder gemaakt en gezorgd dat ik deze door middel van concrete doelen bereik. In haar werk als loopbaancoach is ze professioneel, persoonlijk en resultaatgericht. Ik raad haar professionele kennis en werkwijze aan eenieder aan die meer grip wil krijgen op zijn of haar ambities.

Koos Boertjens

inmiddels freelance webeditor en contentmanager

Aanleiding voor outplacement

De reden voor ontslag of de dreiging daarvan is meestal dat  je als werknemer boventallig bent geworden. Of omdat je arbeidsplaats komt te vervallen door een reorganisatie. Ook kan ontslag het gevolg zijn van een arbeidsconflict of het vastlopen in je carrière. Je werkgever kan je ondersteunen bij het vinden van een nieuwe (loop)baan door het aanbieden van outplacementbegeleiding.

Soms maakt dit onderdeel uit van het sociaal plan of de ontbindingsovereenkomst. Je werkgever kan deze begeleiding intern aanbieden, of een extern outplacementbureau inschakelen. ALIGHTcareers is een externe aanbieder van outplacement voor Amsterdam en omgeving. Voor mensen die in Amsterdam wonen. Of die in Amsterdam of omgeving (willen) werken.

Wij laten je je eigen antwoorden vinden, over je volgende baan, maar ook daarna. Zodat je eigen kompas kunt raadplegen, en in iedere situatie weet welke stap je te zetten hebt. 

Vind je antwoorden in jezelf

De arbeidsmarkt is veranderd. Door de Corona maatregelen, door de enorme technologische ontwikkelingen, door veranderingen in wat we met zijn allen belangrijk vinden en hoe we met elkaar omgaan. Dat vraagt nieuuwe dingen van ons. Oude modellen werken veelal niet meer.  Het vraagt van ons dat we onze eigen antwoorden gaan vinden, in onszelf. Dat we onze intuitie gaan raadplegen. Dat we in een totaal nieuwe set van omstandigheden wat ons te doen staat.  (Bron: How Top Executives Use Thcir Intuition to Make Important Decisions, Weston Agor).

Als je ergens voelt, dat er meer in je zit dat er nu uitkomt, of dat er iets groters is waar je aan wilt bijdragen, dan kunnen wij je in contact brengen met dat deel dat alle antwoorden heeft.  

De aanpak van ALIGHTcareers outplacement Amsterdam

Purpose based, betrokken en vernieuwende outplacement begeleiding

Natuurlijk is iedere situatie en iedere persoon anders. Daarom gaan we eerst met jou als outplacementkandidaat in gesprek voor outplacement op maat. Afgestemd op wat jij wil bereiken en wat jij daarbij nodig hebt. We beginnen altijd bij je essentie en je purpose: wie ben jij echt? En wat voelt jij dat je ten diepste te doen hebt in je leven? Dat gaan we vervolgens vertalen naar een concrete rol en een organisatie die bij je past. Of je eigen bedrijfsactiviteiten, doelgroep en bedrijfsplan, als je voor jezelf wilt beginnen. 

De opdrachten stemmen we af op jouw voorkeursstijl van communicatie. Zo geeft je outplacement coach je geen biografische opdrachten als je niet van schrijven houdt. Dan doen we misschien een interview. Of mag je je levenslijn tekenen.

Een overzicht van de fases in die meestal aan bod komen bij outplacement vind je hier. Natuurlijk kijken we eerst waar je staat en wat je al in huis hebt.

Kosten Outplacement

Een outplacementtraject bij ALIGHTcareers  in Amsterdam wordt altijd op maat voor je gemaakt. Omdat iedere persoon anders is en andere dingen nodig heeft, is er geen standaard kostprijs. 

Het gemiddelde traject duurt een half jaar. De kosten voor een gemiddeld traject van een half jaar bedragen EUR 2997. 

Tijdens een kosteloze intake inventariseren we het urenaantal dat we naar verwachting nodig hebben om je naar de baan die je zoekt te leiden. Dan brengen we een offerte uit.,

Soms krijg je een vastgesteld budget mee voor je outplacement. Dan kunnen we samen bespreken wat je nodig hebt. En zorgen we ervoor dat je zoveel mogelijk uit je budget haalt. Zodat we toch voor je kunnen doen wat je nodig hebt voor die nieuwe baan wanneer jij dat wilt.

Kom je als werknemer in aanmerking voor een outplacementtraject? En wil je van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor outplacement Amsterdam? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek op ons outplacement kantoor in Amsterdam.

Bel ons gerust voor advies

Een greep uit onze opdrachtgevers