Blog

Re-integratie in tijden van Corona

Re-integratie in tijden van Corona

De wereld waarin we leven is in korte tijd drastisch verandert als gevolg van het Covid-19 virus. Wij van ALIGHTcareers zetten graag op rij hoe wij omgaan met de maatregelen en hoe wij kijken naar de uitdagingen én de mogelijkheden die deze situatie biedt.

Onze Corona policy

Onze re-integratiedienstverlening, coaching en andere dienstverlening gaat door. Naar de richtlijnen van het RIVM hebben wij onze volledige dienstverlening verplaatst naar online. Wij spreken onze klanten zo lang de maatregelen van kracht zijn via videobellen, Zoom, Whereby, Skype of de telefoon. Dit is onderdeel van onze gebruikelijke dienstverlening, aangezien wij soms klanten hebben die verder weg wonen. Onderzoek heeft uitgewezen dat coaching via video even effectief is als persoonlijke, face-2-face coaching. Omdat er veel

Onze visie op re-integratie in deze tijd

COVID-19 heeft de wereld zoals we die kennen in een razend tempo veranderd. Dat geldt voor ons dagelijks leven, voor het bedrijfsleven en daarmee ook voor de arbeidsmarkt. Veranderingen zijn altijd voor veel mensen lastig, ze brengen spanning en onzekerheid met zich mee. Met een impact op onze gezondheid, ons sociale leven, onze economie van deze omvang, waarbij we geen idee hebben hoe lang dit precies gaat duren, brengt voor veel mensen spanning en onzekerheid met zich mee.

Bij veranderingen is ons (reptielen)brein zo ingericht om te focussen om gevaar te vermijden en om verlies te voorkomen. Daardoor bestaat het gevaar dat we alleen naar de nadelen en de negatieve consequenties kijken. En niet naar de mogelijke voordelen, naar wat we mogelijk kunnen maken in deze tijd, om er beter uit te komen.

Re-integreren in tijden van Corona?

In gesprekken met onze klanten van de laatste periode komt naar voren dat veel mensen bang zijn of zij in deze nieuwe situatie in staat zijn om een plek te bemachtigen op de arbeidsmarkt. Tegen hun zeggen we: Er is altijd plek voor mensen die iets willen bijdragen. Het is misschien een grotere uitdaging om een plek te vinden, maar er zijn ook altijd mogelijkheden. De kunst is om te zoeken naar een behoefte die je graag wil invullen en de vorm te vinden om dat te doen die naadloos past. Dat vraagt wel iets. Van ons als re-integratie-adviseurs, en ook van onze klanten.

Een voedende dagelijkse routine

Het vraagt dat we allemaal kunnen omgaan met onze angst. Dat we een dagelijkse routine voor onszelf hebben bedacht die ons helpen om optimistisch te blijven. Bijvoorbeeld door dagelijks te blijven bewegen, door nieuws maar één keer per dag te bekijken bijvoorbeeld, en door iedere dag te mediteren of iets nieuws te leren. Het opstellen van een plan voor een voedende routine doen we vaker, maar nu is die essentieel.

Mogelijkheden zien in de crisis

Het vraagt van ons dat we mogelijkheden kunnen zien. Ten eerste, zien dat iedere crisis ook kansen biedt. Zoals Winstond Chruchill gezegd zou hebben: “Never let a good crisis go to waste.” Er zijn de afgelope periode weer allerlei nieuwe banen en vacatures ontstaan. En dat kan weer nieuwe deuren op doen gaan. Ook het feit dat veel online gebeurt, en misschien wel voor altijd, biedt voor veel mensen weer nieuwe kansen.

Onze oneindige mogelijkheden

Maar daarnaast is vraagt deze tijd ook om met een nieuwe blik te kijken naar onze eigen mogelijkheden, die veel, veel verder reiken dan waar we ons over het algemeen bewust van zijn. Einstein heeft daar veel geschreven over de pure potentiële energie waar alles uit gecreërd kan worden en het vraagt oefening om de ongelimiteerde mogelijkheden die er zijn te blijven zien en niet terug te vallen op de achterhaalde denkbeelden die door onze cultuur worden doorgegeven (als je voor een dubbeltje geboren wordt, zul je nooit een kwartje noemen, bijvoorbeeld is er zo één die best veel mensen geloven maar die simpelweg niet klopt, met als mijn favoriete voorbeeld Oprah Winfrey).

Onze essentie en onze purpose

Ook vraagt het van ons dat we heel dichtbij onszelf zijn. Dat we ons innerlijke kompas kunnen lezen. Dat we toegang hebben tot onze diepste wijsheid. Dat we vanuit onze kern, onze intuitie, onze ziel kunnen leven. En weten wat voor leven er echt bij ons past. Zodat we in balans kunnen leven, Wat het óók vraagt is weten wat onze purpose is: wat onze taak is in deze wereld. En wat we in deze situatie voelen dat we willen bijdragen. En ook dat we weten hoe we dit concreet kunnen vertalen naar een baan of bedrijfsactiviteit die bij ons past en waarmee we in onze levensonderhoud kunnen voorzien. En om iedere dag een stap te zetten in die richting.

De missie van ALIGHTcareers in deze tijd

Dit is waar de purpose en de missie van ALIGHTcareers ligt: zorgen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn om (hun) mogelijkheden te zien, om te weten wie ze ten diepste zijn, wat hun taak in de wereld is en te weten wat deze tijd van ze vraagt. En vervolgens zowel de veerkracht én de strategie te hebben om daar iedere dag naartoe te werken. Daar dragen wij graag aan bij. Doe je mee?

Ja, bel mij voor een gratis intake!